Become a member?
Forgot password?

Welcome to the website of Technologisch Gezelschap!

We are the study association for all chemical engineering studies at Delft University of Technology. These include the BSc. programme Molecular Science & Technology and the MSc. programme Chemical Engineering.

News • Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat onze erepenningdrager Jkvr. E.M. Quarles van Ufford in de ochtend van 27-11-2017 overleden is. In 1961 kwam zij naar Delft als eerste studieadviseur van Nederland, een functie die zij zelf vorm heeft gegeven. Op de buitengewone ledenvergadering van 1988 is zij geïnstalleerd als erelid en in 1996 als erepenningdrager van het Technologisch Gezelschap.

  Hoewel zij zich nooit met haar adellijke titel voorstelde stond zij algemeen bekend als ‘De Freule’. Jaren lange zette zij zich in voor de belangen van de studenten. Zij was degene waar studenten met studieproblemen aanklopten, waarmee ze hun planning bespraken en waar het TG altijd met allerlei soorten problemen en vragen terecht kon.

  Haar inzet en betrokkenheid ging ver buiten haar taakomschrijving. Dat was voor haar vanzelfsprekend want zoals ze zelf zei: ‘Studieadviseur zijn is geen baan, geen bureau met vaste uren, maar dat ben je gewoon’.  Ze werd dan ook geliefd en bewonderd door vele studenten en collega’s.

  Wij leven mee met de familie en alle nabestaanden van Jkvr. E.M. Quarles van Ufford.

 • Buisco '17 Aftermovie

  09 September 2017

  This summer a group of TG students traveled to München, Switzerland and Italy to explore chemical industry and culture in an amazing journey. Check the aftermovie here! • Onlangs bereikte ons het bericht dat doctor ingenieur Leendert Maat (15 oktober 1933 - 20 juli 2017), voormalig universitair hoofddocent organische chemie aan de TU Delft, Erelid van het Technologisch Gezelschap en Officier in de Orde van Oranje Nassau, overleden is.

  Vanaf 1951 was hij verbonden aan de TU Delft, als student, scheikundig ingenieur-assistent, promovendus, docent en hoofddocent. Als wetenschappelijk onderzoeker hebben hem vooral de natuurstoffen geboeid. Vele zijn door hem onderzocht en gesynthetiseerd. Genoemd kunnen worden actieve stoffen uit de muurpeper, granaatappelboom, Lunasia amara en opiumalkaloïden. Bovendien heeft hij op internationaal niveau bij de lUPAC, de chemische nomenclatuur mede helpen vormgeven.

  Ook heeft hij zich bekommerd om het lot van de botanische tuin in Delft, met de oprichting van de vereniging 'Vrienden van de Delftse Botanische Tuin'. Onder de bezielende leiding van Leen werd een keerpunt bereikt in de geschiedenis van de tuin. Later zou hij erevoorzitter worden van de vereniging en een laan in de tuin draagt momenteel zijn naam.

  Hij heeft zich jaren ingezet voor TG als het ging om symposia en buitenlandreizen. Hij heeft enorm veel van zijn buitenlandse contacten voor deze doeleinden ter beschikking gesteld. Dit resulteerde er in dat hij op 29 november 1995 werd geïnstalleerd als Erelid van het Technologisch Gezelschap.

  Ons medeleven gaat uit naar de naaste familie en nabestaanden van dhr Maat.


 • Onlangs bereikte ons het bericht dat Professor emeritus P. J. van den Berg (13 december 1924 - 10 april 2017), hoogleraar te Leiden en erelid van het Technologisch Gezelschap, overleden is.

  In 1984 is professor Van den Berg benoemd tot Buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Leiden, met als titel van zijn oratie (Vogel)vluchtige opmerkigen over en rond industriele chemie. Tot 1989 is de heer werkzaam geweest als Buitengewoon Hoogleraar.

  Al in 1965 heeft professor Van den Berg het erelidmaatschap van het Technologisch Gezelschap aanvaard. Actief heeft hij zich ingezet voor zowel de studenten als de vereniging.

  Ons medeleven gaat uit naar de naaste familie van professor Van den Berg.

 • Last Friday, June 9th, the Buitengewone Ledenvergadering (extraordinary members meeting) took place. Here our new Ereleden (Honorary members) Prof.dr.ir. A.I. Stankiewicz and Ir. Pieter Swinkels, and our Leden van Verdienste (members of merit) Nayyar Kalpoe and Ruud de Ruiter were installed. The event took place in the old church in Delft, which gave the ceremony a special atmosphere. Especially the paradimethyl and the strike of the ivory hammer were quite impressive. For some, even so impressive that words just fell short. We would like to thank all those present for this beautiful evening! For photo's of the ceremony, click here.

Upcoming events

How do you take your coffee?

Partners

ASML
ExxonMobil
AkzoNobel