Become a member?
Forgot password?

EJWcie

Het EersteJaarsWeekend 2024 wordt georganiseerd door EerstejaarsWeekendCommissie (EJWcie). Een commissie samengesteld door TG en CDL speciaal voor jullie! De EJWcie bestaat uit acht enthousiaste studenten uit Leiden en Delft die ervoor gaan zorgen dat jij een onvergetelijk leuk weekend gaat meemaken! Tijdens dit EersteJaarsWeekend heb je de kans om je studiegenoten te leren kennen en vrienden te maken. De commissie bestaat uit:

Mevrouw Buitelaar - voorzitter
Meneer van den Nieuwendijk - secretaris
Meneer Tanis - penningmeester
Meneer de Jong - commissaris logistiek
Mevrouw Arnoldus - commissaris activiteiten
Mevrouw Peschier - commissaris acquisitie
Mevrouw Brouwer - QQ (TG)
Mevrouw Kuperus- QQ (CDL)

Partners

Royal Haskoning
ASML
Nobian