Become a member?
Forgot password?

Geschiedenis

In de 19e eeuw kwam de ontwikkeling van de chemische industrie in Nederland in een stroomversnelling. Het goedkoper worden van arbeid zorgde voor een groei in welvaart en een toenemende vraag naar allerlei producten. Dit leidde tot de oprichting van grote industriële producenten zoals de in Delft gevestigde Nederlandse Gist – en Spiritusfabriek, De Bataafsche Petroleum Maatschappij en Heineken. Tijdens deze industriële revolutie hier, in Delft, heerste het gevoel dat de kloof tussen de industrie en de studenten van de toenmalige Polytechnische School overbrugd moest worden. Hierdoor werd door de vooruitstrevende houding van professor Hoogewerff en de ondernemende geesten van de heren U.J. Heerma van Voss S.C.Jz. en I.W.H. Westerbaan Muurling, op 15 december 1890 ‘Technologisch Gezelschap’ opgericht.

Het doel werd geformuleerd in artikel 1 van het reglement:

a. Het Houden van voordrachten op scheikundig en Technologisch Gebied;

b. Het regelen en bespreken van excursies in overleg met H.H. docenten;

c. Het zich in connectie stellen met de voornaamste Fabrikanten en Industrieelen om hun in kennis te stellen met den werkkring van de a.s.-Technoloog.

De eerste voorzitter werd een van de initiatiefnemers, U.J. Heerma van Voss S.C.Jz., secretaris W.A. Beukers A.Jz., terwijl de andere initiatiefnemer I.W.H. Westerbaan Muurling als vice-secretaris en penningmeester aantrad.

In de eerste jaren van het TG bleef het houden van lezingen de belangrijkste activiteit. Deze werden niet alleen door belangrijke figuren zoals, Van 't Hoff, Aronstein en Boëseken gehouden, maar ook door studenten, die het resultaat van hun studie aan het Gezelschap wilden voordragen. In het voorjaar werd onder leiding van professor Hoogewerff een excursie naar de stearinekaarsenfabriek te Gouda georganiseerd.

Naast het in contact brengen van de industrie met de studenten heeft de vereniging in al die tijd niet stil gestaan. Met sinds 1969 de commissaris onderwijs als bestuursfunctie en sinds 1973 de eerste studieadviseur van Nederland kreeg TG er een nieuwe pijler bij: Het behartigen van studentenbelangen in het onderwijs.

Vandaag de dag is naast de pijlers onderwijs en carrière TG bovenal ook een sociaal platform voor de Delftse Technoloog in spe. Met haar gevarieerde aanbod aan leuke activiteiten en mogelijkheden tot zelfontplooiing zijn er verscheidene redenen om als lid actief te zijn.

Partners

ASML
Royal Haskoning
Mott MacDonald
Nobian