Become a member?
Forgot password?

Dies: Excursie DSM 150 jaar gist

Excursie DSM 150 jaar gist

We gaan naar DSM Delft en krijgen daar een rondleiding!

Op 6 December zullen op de fiets stappen en naar DSM Delft fietsen (15 minuutjes). Hier krijgen wij een rondleiding van een procestechnoloog, niet zomaar één; een oud TG-bestuurder!

Ontdek de rijke historie van de Delftse Gist Fabriek

Jacques van Marken en zijn vrouw Agneta van Marken-Matthes zijn één van de  grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven, behorend in het rijtje van andere Nederlandse aartsvaders in de industriële ontwikkeling zoals Philips, Plesman, Fokker, Stork  e.a. Het echtpaar Van Marken stond aan de basis van een aantal belangrijke Nederlandse ondernemingen: de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (later Gist-Brocades, nu onderdeel van DSM), de Nederlandsche Oliefabriek (later Calvé, nu onderdeel van Unilever) en de niet meer bestaande Lijm en Gelatinefabriek, destijds allemaal gevestigd in Delft. Van Marken was ook de eerste sociaal ondernemer van Nederland. Decennia voordat andere werkgevers er ook maar aan dachten, richtte Van Marken een ondernemingsraad op en introduceerde hij een ongevallen- en pensioenvoorziening, een winstdelingsregeling en aandelenbezit voor werknemers. Ook was hij één van de eerste die een personeelsblad uitgaf: de Fabrieksbode.  Vanuit dit startpunt geeft de tentoonstelling een mooi overzicht van de ontwikkelingen van de Delftse industrie tot aan hedendaagse Biotech Campus Delft en van de impact van 150 jaar erfenis op de ontwikkeling van biotechnologie en daarmee op onze hedendaagse samenleving. Geniet van de video-ontmoeting tussen Van Marken en de huidige DSM bestuursvoorzitter Feike Sijbesma en luister naar de herinneringen en anecdotes van (ex-)medewerkers. 

Beijerinck Lab

In 1885, trad Martinus Willem Beijerinck in dienst bij de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft, waar voor hem een bacteriologisch laboratorium werd gesticht. Gedurende zijn jaren bij de Gist- en Spiritusfabriek deed hij tal van belangrijke onderzoekingen. Bij onderzoekingen van verschillende gistsoorten ontdekte hij ten slotte Schizosaccharomyces octosporus (1894). Ook ontdekte hij de stikstof-vastleggende knolletjes aan de wortels van peulvruchten. In 1895 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in biologie en bacteriologie aan de Polytechnische School te Delft. Gedurende die hoogleraarsperiode zette Beijerinck zijn onderzoekingen voort. Verschillende ontdekkingen staan op zijn naam. Zo ontdekte hij de Spirillum desulfuricans als oorzaak van de sulfaatreductie (1896), waarmee hij de voornaamste veroorzaker van de stank van verontreinigde stadsgrachten had gevonden.

Partners

ASML
Air Liquide
ExxonMobil