Become a member?
Forgot password?

Lunch ALV


Op maandag 23 april zal er een korte lunch ALV zijn met de presentaties van de Halfjaarlijkse afrekening en de halflustrumweken activiteiten

Bestel dan nu je Broodje Leo voor tijdens de ALV voor slechts €2,- op de site!

Namens het 124e bestuur van het Technologisch Gezelschap kondig ik aan, de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op:

  Maandag 23 april 2018 in de Kronigzaal in TNW-Zuid.

De algemene ledenvergadering vangt aan om 12:30 uur. De agenda is als volgt samengesteld:
 
1.    Opening
2.    Agenda
3.    Mededelingen 124e bestuur
4.    Halfjaarlijkse afrekening
a. Afrekening presentatie
b. Kas-en Verificatie Kommissie
5.    Halflustrumweken activiteiten
6.    W.v.t.t.k.
7.    Rondvraag
8.    Sluiting

Partners

Teijin
Shell
Jacobs
AkzoNobel
ASML
ExxonMobil
Gunvor