view this site in English
Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

112 (2005-2006)

Het Technologisch Gezelschap is een vereniging met een lange en rijke geschiedenis aan tradities. Het is een vereniging voor en door de leden. Een vereniging als TG bestaat door de inzet van de leden en die inzet gaat veel verder dan commissietaken. Wij als bestuur staan altijd open voor nieuwe ideeën of initiatieven. Als je als TG-lid een leuk idee hebt dat aansluit bij de doelstellingen van het TG zijn wij als bestuur altijd bereid om hier serieus naar te kijken en waar nodig ondersteuning te verlenen.

Het Bestuur kijkt altijd met een kritisch oog naar al de activiteiten en leidt ze in goede banen. Het collegejaar 2005-2006 zal veel activiteiten brengen. Natuurlijk het 23e lustrum. De scholierenactie en de National Design Competition lopen al en vanaf 23 november barst het lustrum echt los met het openingsfeest in Lorre. De drie en een halve week daarna staan geheel in teken van 115 jaar TG. Het geheel wordt afgesloten met een spetterend gala. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Lucie er samen met al de betrokkenen een groot succes van gaat maken.

Natuurlijk is er dit jaar veel meer dan alleen een lustrum. Naast de gebruikelijke excursies en lunchlezingen zal er dit jaar natuurlijk weer een beneluxreis zijn. De buitenlandreis zal dit jaar in de mei vakantie plaatsvinden en zal dit jaar in Europa blijven.

De invoering van de Moleculair Science & Technology (MST) Bachelor per 1 september 2006 zal onze volledige aandacht krijgen. De hieruit voortvloeiende samenwerking met het Chemisch Dispuut Leiden zal dit jaar ook een gezicht krijgen. De afspraken met betrekking tot de samenwerking met het CDL zoals die afgelopen jaar zijn gemaakt zullen wij verder uitwerken. Het eerste gezamenlijke project is het Nuldejaarsweekend hier zijn de voorbereidingen reeds voor gestart en wij zien dit als goede proefmetingen voor verdere samenwerking. De belangen van TG zullen altijd op de eerste plaats blijven staan maar daar wordt wel met een kritisch oog naar gekeken. Het doel is om de nieuwe MST eerstejaars meteen bij beide verenigingen te betrekken en ze niet tussen Delft en Leiden te laten vallen.

Natuurlijk zijn we elke dag te vinden op het hok waar we graag onder het genot van een heerlijk bakje kwaliteitskoffie naar iedereen z'n vragen en ideeën luisteren. Tot op het hok

Het 112e bestuur van het Technologisch Gezelschap heeft zich voor het collegejaar 2005/2006 als volgt geconstitueerd:

Floris Jansen
President
Pieter Vijfhuizen
Secretaris
Evelien Pingen
Thesaurier
Wouter Blom
Excursieleider
Ruud Brand
Commissaris Onderwijs

Partners

ExxonMobil
Fluor
AkzoNobel
TATA steel
ASML
BP