view this site in English
Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

Bestuur

Het bestuur spreekt van alle organen die ons Gezelschap rijk is allicht het meest tot de verbeelding. Een jaar lang staat "Het Bestuur" aan het hoofd van het gezelschap: het vormt het gezicht van het TG, draagt zorg voor de continuïteit van het TG en draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten georganiseerd onder de paraplu van TG. Het bestuursjaar is een voltijds functie welke loopt van september tot september.

Het allereerste bestuur van het Gezelschap dateert uit 1890, het jaar van oprichting. De twee oprichters namen zelf ook zitting in het bestuur.
 

President U.J. Heerma van Voss Tevens oprichter
Eerste Secretaris W.A. Beukers
Tweede Secretaris en Penningmeester I.W.H. Westerbaan Muurling Tevens oprichter


Inmiddels heeft het TG al 122 besturen gekend. De tweede wereld oorlog maakte dat het aantal besturen niet meer congrueert met het aantal verenigingsjaren. In deze 125 jaar hebben de besturen nogal wat verschild in samenstelling. 125 Jaar besturend TG kende de volgende functies:

President Afgevaardigde Centrale Commissie Commissaris
Vice President Excursieleider Commissaris Activiteiten
1e Secretaris Excursieleider Binnenland Commissaris Onderwijs
2e Secretaris Excursieleider Buitenland Commissaris Propaedeuse
1e Penningmeester Excursieleider Nederland Commissaris Lustrum
2e Penningmeester Excursieleider Benelux


Veelal werden twee functies door een enkel persoon op zich genomen. De jaren zeventig kende de grootste besturen, besturen bestonden toen uit zeven of zelfs acht bestuurders. Vanaf de jaren negentig slankten de besturen af, er kwam een enkele excursieleider en een commissisaris onderwijs. De functie penningmeester werd veranderd in thesaurier eind jaren zeventig.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende functies:

President
Secretaris
Thesaurier
Excursieleider
Commissaris Onderwijs

Partners

BP
Fluor
ASML
TATA steel
ExxonMobil
AkzoNobel