view this site in English
Lid worden?Inloggen
Wachtwoord vergeten?

FAQ

Welke inspraakmogelijkheden hebben studenten?

Er zijn verschillende inspraakorganen waar studenten in deel nemen. Zo zijn er de CRC en de OC waar studenten zitting in nemen en zo inspraak uitoefenen op onderwijszaken. Daarnaast is er de FSR (Facultaire StudentenRaad) waar studenten inspraak uitoefenen op diverse zaken binnen de faculteit variërend van BSA tot draadloos netwerk of weigerende koffieautomaten. Als je klachten hebt voor deze organen kan je deze doorgeven aan het TG (onderwijszaken) of mailen naar fsr@tnw.tudelft.nl (facultaire zaken) Heb je interesse om zitting te nemen in een van deze organen? Kom dan langs bij het TG en vraag iemand van het bestuur om meer informatie.

Wat houdt het bindend studieadvies in?

Het bindend studieadvies mag alleen gaan over eerstejaarsvakken en daarom geldt het voornamelijk voor eerstejaarsstudenten. Er wordt een norm vastgesteld per opleiding waaraan de studenten aan het eind van het jaar moeten voldoen. Voor de opleiding MST geldt op dit moment een harde knip van 42 ECTS. Dit wil zeggen dat de student aan het eind van het eerste studiejaar 42 studiepunten moet hebben wil hij of zij doorgaan met de studie. Wanneer de student niet voldoet aan deze norm dan krijgt hij of zij een negatief studieadvies en mag de studie aan de instelling niet vervolgen voor de komende 4 jaar. Ook een studie waarvoor eenzelfde propedeuse vereist is, mag niet worden gevolgd.

Wanneer mag ik beginnen aan het Bachelor Eindproject (LO4)?

De student mag beginnen aan het Bachelor eindproject wanneer de student zijn of haar propedeuse heeft gehaald, LO2 en LO3 met succes heeft afgerond en daarbovenop minstens 18 punten van de major en 18 punten van het kernprogramma heeft gehaald.

 

Wanneer krijg ik RAS-maanden vergoeding voor commissies?

Voor sommige commissies krijgt de student een vergoeding van de TU Delft omdat de TUDelft nevenactiviteiten wil stimuleren. De studievereniging bepaalt de verdeling van de zogenaamde RAS-maanden. Wanneer een student een commissie doet waar hij of zij maanden voor krijgt, dan worden deze maanden pas gegeven wanneer de student, bij aanvang van de commissie, òf de propedeuse heeft gehaald òf in het bezit is van minimaal 72 studiepunten.

Waar kan ik terecht met klachten over het onderwijs?

Er zijn verschillende plekken waar je terecht kan met klachten over het onderwijs. Op de eerste plaats kan je terecht bij de Commissaris Onderwijs van het Technologisch Gezelschap. Daarnaast kan je terecht bij de mensen die in de College Responsie Commissies zitten. Tot slot kan je ook langsgaan bij de studieadviseur of de opleidingsdirecteur wanneer het probleem via de voorgaande wegen niet opgelost wordt.

Wat moet ik doen als ik wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden studievertraging oploop?

Wanneer je wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden studievertraging dreigt op te lopen dan moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de studieadviseur. Samen kunnen jullie een aangepast rooster maken en bespreken hoe de studievertraging beperkt kan blijven. In sommige gevallen compenseert de TU Delft zelfs je studievertraging, dus vraag hier naar.

Waar kan ik boeken kopen?

Er zijn een aantal plekken waar je boeken kunt kopen. Aan het begin van het jaar is er de boekenmarkt bij het CDL waar je je bestelde boeken kunt ophalen. Hierover krijg je voor de zomervakantie bericht. Bij het Technologisch Gezelschap kan je de overige boeken kopen gedurende het gehele jaar. Vraag aan iemand van het bestuur of je boeken kunt kopen. Het TG heeft echter niet het hele jaar door alle boeken op voorraad, alleen de boeken die in het desbetreffende kwartaal nodig zijn. Verder is er nog de VSSD en de boekshop in de centrale bibliotheek van de TU Delft.

Waar kan ik het rooster vinden?

Het rooster van MST en andere studies kan je vinden op de roostersite van de TU Delft. Voor het rooster van jouw studieprogramma hoef je alleen je gegevens in te vullen.

Welke procedure moet ik doorlopen voor het aanvragen van mijn diploma?

Wanneer je bijna klaar bent met bachelor of master dan kan je het diploma aanvragen bij de studieadviseur of de coordinator. Samen met de studieadviseur bekijk je dan je cijferlijst om te zien of je daadwerkelijk genoeg punten hebt behaald. Vervolgens wordt alle informatie doorgestuurd naar de examencommissie. Die zal kijken of alles volgens de regels is gegaan. Vanuit de examencommissie krijg je vervolgens een uitnodiging voor de uitreiking van je diploma.

Welke procedure moet ik doorlopen voor mijn bachelor eindproject?

De eerste taak van de student is zich te oriënteren binnen de verschillende onderzoeksgroepen en gesprekken aan te gaan met meerdere secties. Vervolgens moet de student zijn of haar behaalde vakkenlijst ophalen bij het Servicepunt van TNW waarna de getoonde vakkenlijst en het ingevulde aanmeldformulier (te downloaden van Blackboard) worden ingeleverd bij de betreffende sectie. Vervolgens wordt begonnen met het project en wordt de verantwoordelijke docent op de hoogte gehouden van alle vorderingen. Twee weken voor de eindpresentatie wordt het verslag ingeleverd en met het sectie-secretariaat wordt een afspraak gemaakt voor de presentatie. Na de presentatie moet de student een digitaal verslag en de ingevulde enquête inleveren bij het secretariaat van O&S van TWN. Meer informatie over LO4 is te vinden op Blackboard Leiden.

Waar kan ik terecht voor mijn stage in het buitenland?

Wanneer je van plan bent om in het buitenland te gaan studeren of een stage te lopen in het buitenland dan kan je het beste een afspraak maken met het Stagebureau of met het International Office in het gebouw van Natuurkunde.

Waar kan ik informatie vinden over de verschillende vakken?

Informatie over de verschillende vakken is te vinden op de digitale studiegids of op Blackboard bij de 'Courses'.

Hoe is de studie MST opgebouwd?

Het eerste jaar van de studie wordt voor de helft in Delft en voor de helft in Leiden gegeven. Na het eerste jaar moet de student een keuze maken tussen de major Technologie, de major Scheikunde of de major Duurzaamheid. Afhankelijk van de keuze komt de student meer in Delft of meer in Leiden te zitten. Na het tweede jaar moet de student een keuze maken voor de minor (30 ECTS) waar hij of zij gedurende een half jaar in het derde jaar mee bezig is. Vervolgens sluit de student het derde jaar af met het bachelor eindproject.

Wat houdt het major-minor systeem in?

Het major-minor systeem is ingevoerd om studenten de mogelijkheid te geven zich naast het verdiepende gedeelte (major) ook te verbreden in een ander vakgebied (minor). De student mag een minor kiezen op een andere faculteit waardoor de student zich meer kan verbreden in de kennis. Een verdiepende minor op de eigen faculteit behoort echter ook tot de mogelijkheden.

Wat moet ik doen als ik een geschil heb met een docent?

Wanneer je een geschil hebt met een docent kom dan langs het Technologisch Gezelschap en bespreek het met de Commissaris Onderwijs. Een andere mogelijkheid is om het geschil te bespreken met de studieadviseur. Er zelf uitkomen is natuurlijk het mooiste, maar brengt wel een risico met zich mee.

Is het CPD project uitwisselbaar met een Internship?

Het CPD project en het Internship zijn uitwisselbaar. Dit wil zeggen dat je zelf mag kiezen of je CPD in het eerste jaar van de master of in het tweede jaar van de master doet. Hetzelfde geldt voor het Internship.

Kan ik tijdens mijn bachelor in het buitenland studeren?

Het is mogelijk voor studenten om tijdens de bachelor in het buitenland te studeren. Dit kan als minor gedaan worden in je minor in het derde jaar van je studie.

Waar kan ik rechtsbijstand krijgen als student?

Studenten kunnen rechtsbijstand krijgen bij de VSSD. Wel moet je lid zijn van de VSSD om dit aan te vragen. Zij kunnen je vervolgens verder helpen. Daarnaast kunnen studenten ook goedkoop verzekeringen afsluiten bij de VSSD.

Partners

ASML
BP
Fluor
AkzoNobel
TATA steel
ExxonMobil