Become a member?
Forgot password?

Reunion 2021

**For English scroll down**

Update april 2021
Op 15 december 2020 vierde het Technologisch Gezelschap haar 130ste verjaardag. Dit wordt normaliter groots gevierd met verschillende activiteiten waaronder de Reünie. Helaas moeten wij u mededelen dat de Reünie voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld vanwege te grote onzekerheid in welke vorm het evenement mag doorgaan. Hieronder een korte toelichting van onze keuze.

Aangezien er momenteel nog teveel onzekerheid is bij het organiseren van grote evenementen ruim voor de zomer en de onbekende duur van de 3e golf met besmettingen, hebben wij besloten om helaas nogmaals het evenement uit te stellen. Mede dat door de datum nu dichtbij komt, over 2 maanden, nemen wij nu de beslissing om het evenement af te lassen in plaats van tot het laatste moment te wachten met de hoop dat het misschien nog door zou kunnen gaan.

Zodra evenementen met 100 personen of meer weer mogelijk zijn, zijn we voornemens de commissie weer bij elkaar te roepen en verder te gaan waar we gebleven waren. Hier gaan wij dan kijken of we misschien weer terug naar één gezamenlijke dag kunnen en op welke locatie het dan mogelijk is. Tot die tijd zullen we niet met een voorstel voor een nieuwe datum komen.

We hopen dat u begrip heeft voor de situatie en dat u zich weer in wil schrijven zodra de nieuwe data gepland zijn. Wij zullen zodra wij de draad oppakken als eerste weer bij u terugkomen. Zelf weten wij natuurlijk ook niet wanneer dit gaat zijn, maar we hopen uiteraard dat dit niet heel lang meer op zich laat wachten.

Update April 2021
On 15 December 2020, the Technological Society celebrated its 130th anniversary. This is normally celebrated in a big way with various activities including the Reunion. Unfortunately, we have to inform you that the Reunion will be postponed indefinitely, due to too much uncertainty about the form in which the event may take place. Below is a brief explanation of our decision.

Since there is still too much uncertainty in organising large events well before the summer and the unknown duration of the 3rd wave of infections, we have unfortunately decided to postpone the event once again. Also because the date is now getting close, in 2 months, we now take the decision to cancel the event instead of waiting until the last moment with the hope that it might still go ahead.

As soon as events with 100 people or more are possible again, we intend to call the committee back together and continue where we left off. We will then see if we can perhaps go back to one joint day and at what location it would then be possible. Until then, we will not propose a new date.

We hope that you understand the situation and that you will register again once the new dates are planned. We will get back to you first as soon as we pick up the thread. Of course, we do not know when this will be, but we hope that it will not take too long anymore.

 

 

Oude updates/Older updats

Op 15 december bestaat het Technologisch Gezelschap 130 jaar. Dit wordt groots gevierd met verschillende activiteiten waaronder de Reünie. De reünie zal plaatsvinden op de nieuwe data zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021 en bestaan uit een dagprogramma en een avondprogramma. Indien u al kaartjes voor de oude datum (9 januari 2021) had gekocht zullen wij binnenkort contact met u opnemen en kunt u hier invullen of u uw kaartje wil annuleren of omzetten naar de nieuwe datum. De nieuwe data zijn onder voorbehoud dat het tegen die tijd weer mogelijk is om het evenement op een veilige manier te organiseren.

Tijdens het dagprogramma zullen er een aantal korte praatjes zijn, een rondleiding door onze nieuwe faculteit en uiteraard genoeg tijd om bij te praten over de afgelopen jaren. Het dagprogramma wordt afgesloten met een borrel op de faculteit. Hierna zal het diner (3 gangen incl. 3 drankjes) plaatsvinden in het centrum van Delft. Hiervoor kunt u een apart ticket kopen of u kunt een combinatieticket kopen voor zowel het dag- als avondprogramma.
Het ticket kunt u in de portal onderaan deze pagina kopen. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen op de Reünie! Wilt u weten wie van uw jaargenoten zich al heeft ingeschreven voor de reünie? Klikt u dan hier.

Globaal programma
Inloop dagprogramma: 13:30 – 14:00
Einde dagprogramma: 17:45
Aanvang diner: 18:00

**English**
On December 15, Technologisch Gezelschap celebrates its 130th anniversary. This will be celebrated with various activities including the Reunion. The reunion will take place on the new dates Saturday the 29th and Sunday the 30th of May 2021 and consist of a daytime program and an evening program. If you already bought tickets for the old date (9th of January), you will receive an email from us shortly. You can fill in this form to let us know if you want to cancel your ticket or use it on one of the new dates. 

During the daytime program there will be a number of short talks, a tour of our new faculty and of course enough time to catch up on the past years. The day programme will be concluded with a drink at the faculty. After this, dinner (3 courses and drinks) will take place in the city centre of Delft. You can buy a separate ticket for this or you can buy a combined ticket for both the daytime and evening programme. If you want to know which one of your yearlings already subscribed, you can press here.

Partners

Teijin
ASML