Become a member?
Forgot password?

Overlijdensbericht Jkvr. E.M. Quarles van UffordOnlangs ontvingen wij het droevige bericht dat onze erepenningdrager Jkvr. E.M. Quarles van Ufford in de ochtend van 27-11-2017 overleden is. In 1961 kwam zij naar Delft als eerste studieadviseur van Nederland, een functie die zij zelf vorm heeft gegeven. Op de buitengewone ledenvergadering van 1988 is zij geïnstalleerd als erelid en in 1996 als erepenningdrager van het Technologisch Gezelschap.

Hoewel zij zich nooit met haar adellijke titel voorstelde stond zij algemeen bekend als ‘De Freule’. Jaren lange zette zij zich in voor de belangen van de studenten. Zij was degene waar studenten met studieproblemen aanklopten, waarmee ze hun planning bespraken en waar het TG altijd met allerlei soorten problemen en vragen terecht kon.

Haar inzet en betrokkenheid ging ver buiten haar taakomschrijving. Dat was voor haar vanzelfsprekend want zoals ze zelf zei: ‘Studieadviseur zijn is geen baan, geen bureau met vaste uren, maar dat ben je gewoon’.  Ze werd dan ook geliefd en bewonderd door vele studenten en collega’s.

Wij leven mee met de familie en alle nabestaanden van Jkvr. E.M. Quarles van Ufford.

Partners

Teijin
ASML
ExxonMobil
AkzoNobel