Become a member?
Forgot password?

In Memoriam em. prof. drs. P.J. van den Berg

123e Bestuur


Onlangs bereikte ons het bericht dat Professor emeritus P. J. van den Berg (13 december 1924 - 10 april 2017), hoogleraar te Leiden en erelid van het Technologisch Gezelschap, overleden is.

In 1984 is professor Van den Berg benoemd tot Buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Leiden, met als titel van zijn oratie (Vogel)vluchtige opmerkigen over en rond industriele chemie. Tot 1989 is de heer werkzaam geweest als Buitengewoon Hoogleraar.

Al in 1965 heeft professor Van den Berg het erelidmaatschap van het Technologisch Gezelschap aanvaard. Actief heeft hij zich ingezet voor zowel de studenten als de vereniging.

Ons medeleven gaat uit naar de naaste familie van professor Van den Berg.

Partners

Teijin
ASML
ExxonMobil
AkzoNobel