Become a member?
Forgot password?

Facultaire studentenraad

MST wordt ieder jaar door twee studenten vertegenwoordigd in de Facultaire Studentenraad (FSR). Op dit moment bestaat de FSR uit 8 leden van de faculteit Technische Natuurwetenschappen.

De FSR houdt zich bezig met allerlei zaken die studenten aangaan en behartigt de belangen van studenten op facultair niveau. Waar de opleidingscommissie meer vakinhoudelijk naar onze studie kijkt, kijken wij naar het grotere plaatje. Een voorbeeld van een verbetering die wij willen maken is onze faculteit duurzamer te maken. Jammer genoeg wordt afval niet gescheiden waardoor alles gewoon in dezelfde container terecht komt, inclusief plastic dat gerecycled zou kunnen worden. We willen als FSR dat afval gescheiden en opgehaald wordt door verschillende soorten afvalbakken te plaatsen in de hele faculteit.

De FSR heeft in voorgaande jaren al veel gedaan. Zo krijgen vanaf nu alle student assistenten (teaching assistants) een training voordat ze werkelijk studenten gaan helpen bij werkcolleges en practica. Dit is een grote stap in de verbetering van het onderwijs! Ook zijn een groot aantal problemen van het nieuwe gebouw opgelost, zoals het tekort aan vuilnisbakken en de slechte temperatuurregulatie. Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk dingen gebeuren binnen de FSR, vergaderen wij om de week met al onze leden. Daarnaast hebben we één keer in de zes weken een grote vergadering met opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, het hoofd van Onderwijs en Studentenzaken en de decaan van de faculteit. Hier worden de facultaire zaken besproken en indien mogelijk verbeterd.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor de FSR? Stuur een e-mail naar fsr-tnw@tudelft.nl of kom een praatje met ons maken!

Daniëlle van Dijk en Lianne Bruggink

Kamer MST, FSR TNW 2018-2019

Partners

Air Liquide
ASML
ExxonMobil