Become a member?
Forgot password?

Kramers Beek medaille

Toen grofweg zestig jaren geleden Hans Kramers in Delft aantrad als hoogleraar Fysische Technologie sloeg het laboratorium dat later zijn naam zou dragen een nieuwe weg in. Demonstreren maakte plaats voor experimenteren: processen werden opgedeeld in bouwstenen om studenten niet alleen kennis bij te brengen van het grote, maar ook van delen van het geheel. Om met de woorden van zijn pupil en later hoogleraar Wiero Beek te spreken: 'professor Kramers benaderde de fysische technologie op speelse wijze.' Een wijze waarop professor Beek later zou voortborduren.

Een aantal jaar geleden is het Kramers-Beek Fonds opgericht. Dit fonds zal door middel van een tweejaarlijkse penning het gedachtegoed – de speelse en fundamentele stijl van werken – van wijlen prof. dr. ir. H. Kramers en em. prof. dr. ir. W.J. Beek voortzetten. Het fonds staat onder beheer van het Technologisch Gezelschap, de studievereniging voor scheikundig technologische studies aan de TU Delft. Het Gezelschap zal zorg dragen voor de tweejaarlijkse uitreiking van de Kramers-Beek Penning.

De penning zal worden uitgereikt aan een fysisch technoloog die er blijk van heeft gegeven opvallend speels het vakgebied der fysische technologie te beoefenen. Het Technologisch Gezelschap nodigt u bij dezen uit kandidaten voor te dragen voor de Kramers-Beek Penning. Een jury bestaande uit prof. dr. R.F. Mudde en ir. B. van Nederveen zal uit alle voordrachten een winnaar kiezen.

De winnaars voor 2013 en 2015 waren respectievelijk:

Prof. dr. ir. W.P.M. van Swaaij

Prof. dr. ir. C. R. Kleijn

Partners

Air Liquide
ASML
ExxonMobil