Become a member?
Forgot password?

OC

De opleidingscommissie (OC) is strikt genomen geen TG-Commissie, maar een faculteitscommissie. Momenteel zijn er drie OC's actief namelijk een voor de studie MST, een voor de master CE en een voor de master SET. De commissie bestaat uit een evenredig aantal docenten en student-leden, zodat eventuele stemmingen eerlijk verlopen. De commissievergaderingen worden bovendien bijgewoond door de Commissaris Onderwijs van het TG,de opleidingsdirecteur, de opleidingscoordinator en de studieadviseur. Bij de OC-vergaderingen van MST is ook de Assessor Onderwijs van het CDL aanwezig. 

De taak van de OC is het waken over de kwaliteit van de opleiding. Alle zaken die te maken hebben met onderwijs worden aan de commissie voorgelegd en in de vergaderingen besproken. De commissie kan dan advies uitbrengen aan de opleidingsdirecteur, die hiermee eventueel weer naar de betreffende personen kan stappen. Tijdens de vergaderingen worden ook de vakevaluaties (evasys-resultaten en notulen van de collegeresponscommissies) besproken en de acties die naar aanleiding daarvan moeten worden ondernomen. Deze acties vinden ook weer terugkoppeling tijdens een volgende OC-vergadering. 

Als je vragen hebt over onderwijs of als je ergens mee zit, dan kan je altijd een van de student-leden of de Commissaris Onderwijs van het TG aanspreken 

Dit jaar hebben de volgende studenten zitting in de Opleidingscommissies:

Partners

Teijin
AkzoNobel
Jacobs
Gunvor
Shell
ASML
ExxonMobil