Become a member?
Forgot password?

KVK

Bij de Kas- & VerificatieKommissie draait alles om de geldstromen die binnen de vereniging plaatsvinden. Elk jaar bestaat de commissie uit de volgende leden. Zij worden voorgedragen door het bestuur en gekozen door de ALV. 
· Alle nog studerende oud-thesauriers van TG brengen de TG-boekhoudkundige ervaring in de commissie 
· Een oud-bestuurder zorgt voor een scherp oog met betrekking tot spel- en typefouten in de boekingen 
· Een actief TG-lid met bijzondere financiële interesse en ervaring die het toezicht vanuit de leden waarborgt en nuchter commentaar geeft op 'altijd zo geweescht' praktijken.

Nadat de Thesaurier van het TG de (kwart)jaarlijkse-afrekening heeft gemaakt, duiken delen van de Kas- & VerificatieKommissie in een Perry-dik boekwerk. Elk getalletje wordt onder de loep genomen en er wordt gekeken of het op de juiste plaats staat. Het boekhoudproces van een jaar wordt in een week nagelopen. Geen fout ontsnapt aan de scherpe ogen die de commissie rijk is. 
Namens de ALV controleert de commissie of alle uitgaven gerechtvaardigd zijn en volgens de begroting zijn gedaan. Daarnaast vervult zij een adviserende taak bij het opstellen van een begroting. 
Het werk van de commissie heeft tot doel de leden in de ALV te informeren over de juistheid van de afrekening zoals die gepresenteerd wordt en de ALV te adviseren over het wel of niet goedkeuren van de afrekening en daarmee de decharge van de verantwoordelijke bestuursleden.

Uiteindelijk draait het er natuurlijk om het aantal financiële schandalen binnen het TG te minimaliseren.

De KVK van 2015-2016:

  • Teun Steur
  • Anouk van der Wolf
  • Wouter 't Jong
  • Olav Altenburg
  • Mariëlle Wiegman
  • Gijs Havelaar

Partners

ExxonMobil
Gunvor
Teijin
Shell
Jacobs
AkzoNobel
ASML