Become a member?
Forgot password?

College Response Commissies

Onderwijs is zeer belangrijk voor het Technologisch Gezelschap. Zonder onderwijs geen studievereniging en zonder studievereniging geen onderwijs. Het is een wisselwerking waarbij studenten van de studie MST onmisbaar zijn. Ook jullie kunnen je steentje bijdragen aan beter onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijs dat wordt aangeboden van goede kwaliteit is. Een van de manieren waarop de Commissaris Onderwijs hier grip op heeft, is via de CollegeResponsCommissie (CRC), of Lecture Response Group (LRG) voor masterstudies. De CRC of LRG bestaat uit studenten uit het eerste, tweede en derde jaar van de studie MST. Zij geven feedback op de gegeven vakken en kunnen aangeven waar verbeterpunten mogelijk zijn voor de studie MST. Op deze manier kunnen problemen snel worden gesignaleerd en kunnen we er samen aan werken de studie MST steeds te verbeteren. Eventuele klachten kunnen in de CRC's ter sprake komen, maar de Commissaris Onderwijs is altijd aanspreekbaar. Mocht je klachten hebben over een van de vakken of over de studie in het algemeen? Kom dan langs het TG hok en spreek de Commissaris Onderwijs aan, het is dan mogelijk om op een later moment bij de CRC's en LRG's aan te sluiten. Ook kan je een klacht opsturen via de TG website.

De MST CRC's van het collegejaar 2016-2017 zijn als volgt samengesteld:
 

CRC 1: CRC 2: CRC 3:
Martijn Veen Laura Donk  T.B.D
Emma Dijkhuis Gerard Kluivers  
Maud van Boven Thijs Klein  
Olaseji Akinrogunde Daan Eijsberg  
Farhan Afendi Marieke van Leeuwen  
Thio Bing    
Rowin Borst    
     
     

 

Partners

AkzoNobel
ASML
Gunvor
Jacobs
Teijin
ExxonMobil
Shell