Become a member?
Forgot password?

Additcie

Het Technologisch Gezelschap bevindt zich nu dan eindelijk in het lustrum3-jaar, en de leden van TG maken zich op voor een scala aan zeer mooie activiteiten die in het verschiet liggen om dit lustrum te vieren. Wat uiteraard tijdens zo’n bijzondere mijlpaal ook gebeurt is terugkijken. Terugkijken op de lange en unieke geschiedenis van een vereniging die haar 125e verjaardag viert. Het is onmogelijk samen te vatten. Toch is dit met de eerste honderd jaar al getracht, en ook zeer goed gelukt. Het resultaat was het zalig verklaarde Eeuwboek, een drukwerk  dat tot in de eeuwigheid een niet te missen toevoeging op de boekenplank van TG moet blijven. Echter, het Technologisch Gezelschap is uiteraard niet gestopt met geschiedenis schrijven na 1990. De afgelopen 25 jaar is de dichtheid van activiteiten bij TG groter geworden dan ooit. Als dit zo doorgaat wordt het schrijven van een 2e eeuwboek een onmogelijke taak. Er gebeurt simpelweg te veel.

Als oplossing hiervoor is de Additcie aangesteld. Deze commissie begon vier jaar geleden met het verzamelen van inhoud voor een boekwerk dat een toevoeging op het Eeuwboek moet worden: het eerste Kwarteeuwboek van het Technologisch Gezelschap. Een boekwerk dat de geschiedenis van de vereniging beschrijft en daar nog vele extra’s aan toevoegt, zoals een kort overzicht van de (technologische) ontwikkelingen in de wereld en veranderingen in het onderwijs.

Anno 2015 is de Additcie aangekomen bij haar 3e en laatste lichting. Desondanks bevindt het project zich nog allerminst in een afrondende fase. De almanakken van TG uit de afgelopen jaren vertellen allemaal hun eigen verhalen, en deze mogen in het Kwarteeuwboek uiteraard niet ontbreken. De taak van de huidige Additcie is dan ook om deze boekwerken door te werken en de veranderingen en gebeurtenissen binnen TG te bundelen. Verder wordt er uiteraard aan de lay-out gewerkt, die zowel stijlvol als tijdloos moet worden. Zo liggen er genoeg uitdagingen voor de Additcie. Zoals onze naam al doet vermoeden  zijn wij erg blij met een additie hier en daar. Heb jij dus een verhaal, een gebeurtenis, een anekdote of wat dan ook waarvan jij denkt dat dit in het Kwarteeuwboek niet mag ontbreken? Spreek ons aan en verrijk niet alleen ons, maar misschien ook de toekomstige generaties van ons Gezelschap!

Van links naar rechts: Daan, Rene, Jelmar, Mark, Ivo, Alex, Luuk

Mark Boers President
Jelmar Hillebrink   Secretaris
Ivo Sprinkhuizen Thesaurier
Rene Hiemstra Commissaris Lay-out
Alex Tossaint Commissaris Toevoegingen
Daan Geerdink Commissaris Representatie
Luuk van Kleef QQ

Partners

ExxonMobil
AkzoNobel
Teijin
Shell
ASML
Gunvor
Jacobs